Voor jezelf beginnen is spannend. Je ziet het aan de vragen uit je familie. "Krijg je wel voldoende klanten en opdrachten?" Daar kan geen enkel businessplan iets zinnigs over zeggen.

Formule Beschermd Ondernemen

Onze formule geeft je de ruimte om zonder investering je markt te verkennen, en door te groeien zodra je succes blijkt te hebben. En dat alles zonder discussies over sociale verzekeringen: je betaalt premie en je bent verzekerd. Mocht jouw dienst geen markt vinden, dan heb je nog steeds de zekerheid van een werkloosheidsuitkering achter de hand. We gaan natuurlijk voor succes. In een eerste stap kun je nog onderzoeken of zelfstandigheid iets voor jou is. Ben je al overtuigd van je eigen zakelijk succes, dan ben je helemaal toe aan de tweede stap. De derde stap (waarin je afscheid neemt van zo veel mogelijk sociale verzekeringen) beschrijven we hier niet, maar daar helpen we je uiteraard ook bij.

1e stap:

Beschermd Ondernemer worden.

 • Je bent in dienst bij onze BV.
 • Wij verzorgen facturatie van jouw uren aan je opdrachtgever. En wij bewaken betaling.
 • Je krijgt je salaris zodra de opdrachtgever heeft betaald.
2e stap:

Bondernemer worden.

 • Je bent in dienst bij jouw eigen BV.
 • Je draagt de titel directeur bij je eigen BV.
 • Wij verzorgen facturatie van jouw uren aan je opdrachtgever. En wij bewaken betaling.
 • Je krijgt je salaris zodra de opdrachtgever heeft betaald.

Aanvullend kunnen wij je aangifte inkomstenbelasting regelen. Daar brengen wij  90 per jaarlijkse aangifte voor in rekening (mits geen andere posten dan de Belastingdienst als VIA bij ons administratiekantoor aanlevert).

Als ondernemer moet je een administratie voeren, en belastingaangiften doen. Dat zijn taken die wij van je overnemen.

Beschermd Ondernemer Bondernemer
 • maandelijks loonstrookje met alle sociale verzekeringen (inclusief werknemersverzekeringen).
 • maandelijks inzicht in betaalgedrag opdrachtgever.
 • maandelijks loonstrookje met alle sociale verzekeringen (inclusief werknemersverzekeringen).
 • maandelijks inzicht in betaalgedrag opdrachtgever.
 • maandelijks kopie aangifte loonheffing.
 • per kwartaal kopie aangifte BTW.
 • per kwartaal periodiek resultatenoverzicht.

Als kleine zelfstandige heb je kosten aan je administratie. In grote lijnen is er een samenhang tussen je fiscale voordeel en de administratieve kosten.

Welke beheerskosten betaal ik?

Beschermd Ondernemer Bondernemer
 • Alle beheerskosten zijn inbegrepen in onze marge tussen omzet en loonkosten.

 

 • Eenmalige oprichtingskosten   950 voordat je BV start.
 • Je BV betaalt maandelijks  60 kosten voor aangiften BTW en vennootschapsbelasting.
 • Je BV betaalt kosten die de bank van de BV in rekening brengt.
 • Als standaard krijg je bij de bank een inlogcode waarmee je altijd kunt zien welke betalingen er zijn gedaan. Wil je dagelijks inzicht hebben in je volledige administratie? Dan adviseren wij een eigen account voor de boekhoudsoftware; dat kost momenteel  39 per maand.
 • Reguliere administratiekosten zijn inbegrepen in de calculatie.

Als kleine zelfstandige merk je dat veel opdrachtgevers raamovereenkomsten hebben gesloten met grote tussenpersonen, "brokers" in het jargon. Dit is marktverstorend, omdat concurrentie wordt uitgesloten, helaas realiteit waar we mee hebben om te gaan.

Wat verdien je?

Beschermd Ondernemer Bondernemer
 • Bruto salaris 50% van omzet (na aftrek van fees voor brokers).
 • Reservering 8% vakantietoeslag (uitbetaling in mei) boven op je bruto salaris.
 • Reservering 25 doorbetaalde vakantiedagen en 6 doorbetaalde feestdagen per jaar.
 • Een vast maandelijks salaris, gebaseerd op tarief en verwachte aantallen uren.
 • Jaarlijks 8% vakantietoeslag (uitbetaling in mei).
 • Jaarlijks 25 doorbetaalde vakantiedagen en 6 doorbetaalde feestdagen.
 • Eindejaarsuitkering zodat 70% van de netto omzet besteed wordt aan loonkosten.
 • Sociale verzekeringen. Om jouw sociale verzekeringen veilig te stellen hebben wij voor 1.000 euro aandelen gestort naast jouw 950 euro aandelen.
 • Dividendbetaling zes maanden na afloop kalenderjaar. Van de netto omzet is 10% bedoeld om dividend uit te keren. Omdat ook wij aandelen hebben krijgen wij een deel van het dividend.
 • Vermogensgroei. De netto winst die niet is uitgekeerd als dividend wordt gespaard als eigen vermogen van je BV.

Goed om te weten: bij uitzendbureaus krijg je 38% tot 48% salaris van de omzet, doordat ze een calculatiefactor van 2,1 tot 2,6 hanteren.

 

een product van:

ENOTEAM
Administraties

Amerikalaan 545
3526 VX  UTRECHT

06 - 4086 8741

BEON@beschermdondernemen.nl

HR 30111747